Bemutatkozás

Jelenleg 26 pedagógus dolgozik iskolánkban. Alsós nevelőink közül többen tanítói végzettségük mellett szakvizsgával is rendelkeznek, illetve sikeresen szerepeltek a pedagógusok minősítő eljárásán. Folyamatosan képezzük magunkat, szakmai konferenciákon, továbbképzéseken veszünk részt. Szakos ellátottságunk megnyugtató.
Pedagógiai programunkhoz híven törekszünk arra, hogy minden tanulót képességének megfelelően fejlesszünk. A tehetséges gyermekekkel kis csoportban foglalkozunk. Azokkal a kisgyermekekkel pedig, akik valamilyen területen külön megsegítést igényelnek, hetente akár több alkalommal fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász foglalkozik velük. Rendkívül fontosnak tartjuk iskolánkban a biztonságos, gyermekbarát környezetet, a családias légkört.
Iskolánkban egy évfolyam kivételével párhuzamos osztályok vannak. Az alsó tagozaton hat napközis csoport működik igazodva a szülők és a gyerekek igényeihez. Szakköreink széles kínálata a gyermek érdeklődését elégíti ki, illetve a tanulóban rejlő tehetséget segíti feltárni, kibontakoztatni. Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink évről évre eredményesen szerepelnek a tanulmányi versenyeken. Közel húsz éve biztosít a Napsugár Művészeti Iskola zenetanulási lehetőséget a gyermekeknek. Évről évre majdnem negyven diák tanul valamilyen fúvós vagy vonós hangszeren, zongorán játszani.
Labdarúgó csapataink több éve szerepelnek sikeresen az utánpótlásnevelés érdekében életre hívott Bozsik-programban. Nagy érdeklődés övezi a Kölyökatlétikát is, melynek keretében évente többször vesznek részt versenyeken a tehetséges és lelkes alsós diákjaink. Az idei tanévtől az első két évfolyamon tanórai keretek között beindult a néptáncoktatás is.
Hatodikos és nyolcadikos diákjaink rendszeresen az országos átlag fölött teljesítenek az országos kompetenciamérésen szövegértésből, matematikából. Ezek az eredmények egyértelműen igazolják, hogy munkánk jó irányban halad.
Továbbtanulási mutatóink is kedvezőek. Diákjaink 10%-a gimnáziumban, 50%-a szakgimnáziumban, 40%-a valamelyik szakközépiskolában folytatja tanulmányait. A visszajelzések alapján tanulóink többsége megállja helyét a középiskolában, és sokan folytatják tanulmányaikat a felsőoktatásban. Örömteli tény, hogy a legtöbb nyolcadikos az elsőként megjelölt helyen tud tovább lépni a kilencedik évfolyamra, szívesen jönnek vissza iskolánkba, és örömmel számolnak be sikereikről.
Nagy figyelmet fordítunk a közösségi nevelésre: kirándulásokat, korcsolyázást, projekt-napokat, témaheteket szervezünk, elképzeléseinket a diákok bevonásával, közösen valósítjuk meg. A tanórák egy részében és a tanórákon kívüli programokon is szívesen alkalmazunk új módszereket, csoportmunkát, használjuk digitális eszközeinket.
Intézményünk 20 évvel ezelőtt vette fel Pilinszky János nevét. Azóta minden év novemberében megrendezésre kerül az immár hagyománnyá vált Pilinszky-nap, amelynek keretében egy tanulmányi versenyen Győr és környéke iskolái mérhetik össze tudásukat, tehetségüket.
Iskolánk rövid bemutatásával választásukat szeretnénk megkönnyíteni. Törekszünk arra, hogy a különféle érdeklődésű és adottságú gyermekek mind megtalálják helyüket az iskolában, szűkebb és tágabb környezetükben.