Idegen nyelvi mérés

Iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói 2021. május 19-én országos angol, illetve német nyelvi mérésen vettek részt.

A mérés az egész országban azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlott. Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg. Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain alapulnak...

A 6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg. Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat. A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatsorok két részből állnak (hallott és olvasott szöveg értése), és kitöltésükre 2×30 perc áll rendelkezésre. A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.

A mérésről további információkat itt olvashatnak: https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret

A feladatokra adott válaszokat már kijavítottuk, rögzítettük a központi rendszerbe. Iskolánk tanulóinak eredményeit az idegen nyelvet tanító pedagógusok ismertetik a tanulókkal.

Elért eredmények évfolyamonként:

6. évfolyam: 69,23% (52 fő, a tanulók 95%-a vett részt a mérésben)
8. évfolyamon: 72,34% (32 fő, a tanulók 92%-a vett részt a mérésben)