Iskolatörténet

A kezdetek

1945 után 3 iskola is működött a községben. A falusi katolikus és a hegybeli, albeli állami iskola. Bevezetésre került a 8 általános iskola. A neve is jelzi, hogy nem elemi, hanem általános műveltséget kellett adnia a tanulóknak. Fokozatosan bevezetésre került a korszerűbb tanítási elveknek megfelelő tanítói végzettségek megszerzése. Alsó tagozatba tanítói oklevél, felsőbb osztályokba pedig már a szaktanári végzettség volt követelmény az oktató nevelőmunkához.

      

 

 

 

 

 

 Azok a '60-as évek...

1963-1975: Igazgató: Józsa Károly. 
A község vezetői már a 60-as években látták, hogy gyermekeik iskolai körülményei méltatlanul szegényesek. 3-4 helyen, sokszor zsúfoltan folyt a tanítás. 1967-ben határozottá vált az iskolaépítés. 1969-ben elkészültek a konkrét tervek. Megindult a mozgósítás. A hiányzó összeget társadalmi munkával teremtették elő. A közösségi - és iskolavezetés a szülőkhöz fordult, hogy ki-ki anyagi lehetőségei szerint járuljon hozzá az iskolaépítéshez. Megindult a társadalmi munka szervezése. A szülők 1-10 napot vállaltak. Megkezdődött az építkezés. Az alapozás és a lábazat teljes mértékben társadalmi munkával készült. Az iskola kivitelezését és a munkálatok szervezését a Nyúli Vegyesipari KTSZ végezte. Az avatóünnepség 1971 szeptember 1-jén volt.

1975: Az újabb lendület

1975-től Faragó Sándor vezeti az iskolát. Ebben az időszakban szakmailag is nagyot fejlődött az intézmény 23 tanerője, az új oktatási koncepciók minden nevelőt továbbképzésre, szakmai többlettudásra ösztönöztek. A tanárok is tanultak szerte az országban, komplex tanfolyamokat, másoddiplomát szereztek. Helyi program is volt bőven, az alsós és felsős tanulók sok tanulmányi - és sportversenyen való részvétele öregbítette a nyúliak hírét. Az igazgató urat felkérték a Megyei Művelődési Osztály munkatársának, így ő is távozott, Győrbe költözött.

A '80-as években

1982-1991-ig Szűcs Alajos kapott igazgatói megbízást Az ő nevéhez kapcsolódik a fúvószenekar újjáélesztése, és menedzselése. Több év sikere, hogy napjainkban már nincs olyan jeles ünnep, ahol ne ők "hangoskodnának". Ő valósítja meg az iskolához csatolt korszerű tornaterem felépítését is, melynek megvalósítására az iskola építésekor, a szűkös anyagiak miatt nem nyílt lehetőség. Az iskola építéséhez hasonlóan Szabó Imre tanácselnök és Szűcs Alajos igazgató kéréssel fordultak a szülőkhöz és a község lakosaihoz. Kérték az anyagi hozzájárulást és a társadalmi munkát. Az építkezés 1983 őszén fejeződött be. A szülők és a tanulók egyaránt örültek a győri járás első 18x36 méteres tornateremnek. A tornaterem átadása 1983. november 18-án volt.

A rendszerváltás után

1992-től Balogh Ferenc nyeri el a pályázók közül az elsőbbséget. Ő további öt évig vezeti az iskolát. Iskolánk számítógépparkja 1997-re elérte a mennyiségileg szükséges állapotot, egy gépnél két tanuló tud ismerkedni az informatika alapjaival. 1997-től Koziczné Kele Ildikó vette át  az iskola irányítását. 2000-ben megkezdődött az iskola rendkívül elavult technikai eszközeinek fokozatos cseréje, ill. a berendezési tárgyak pótlása. Az iskola 30 éves épületében igen elavult a vízhálózat, a villamoshálózat és a mosdók, a WC-k állapota is aggasztó. A felújítások első lépései a 2003-as évben elkezdődtek. 2003 őszén az iskola megpályázott egy EU-s támogatást az iskola négy tanteremmel és jelentős informatikai eszközparkkal való bővítésére. A pályázat címe: "A 21. század iskolája". A pályázat sikeres lett, és 2004 őszén megkezdődött a pályázat lebonyolítása, melynek eredményeképpen a 2005/2006-os tanév során a bővítés elkészült.

Napjainkig

Az iskola vezetését 2004-ben Győriné Csendes Gyöngyi igazgató asszony vette át. Nyúl község szülöttjeként több évtizedes kötődése van a településhez, családi és szakmai szempontból egyaránt.
Vezetői alkalmasságát igazolja, hogy a település általános iskolájában 4 évig igazgatóhelyettesként tevékenykedett, majd 16 éve és jelenleg is intézményvezetőként végzi munkáját. Mellette 12 éven keresztül önkormányzati képviselői feladatkörében kiemelten tudta képviselni az iskola fejlesztésének érdekeit.
Változatos, sokoldalú, eredményes tevékenységével és közreműködésével már 16 sikeres pályázatot nyújtott be az iskola, amelynek következtében színesebb és tartalmasabb lett az oktató-nevelőmunka, valamint az iskolában tanuló gyermekek élete. Több fejlesztés történt az épület, az iskolaudvar, a tantermek, folyosók, berendezések és oktatási eszközök területén.
Ezt csak úgy lehetett megvalósítani, hogy a tantestület tagjaival kialakított személyes kontaktuson keresztül, a pedagógusokat maga mellé állítva, be tudta őket vonni a közösségi munkába.
A diákok az igazgatónőt tisztelik és szeretik. A követelmények következetes betartása és betartatása mellett, a kikapcsolódásnak, játéknak és a vidámságnak is teret biztosít. A tantestület képességeit ismerve, az összes lehetőség bevetésével küzd a lehető legjobb tanulmányi eredmények eléréséért, az iskola tanulóinak lehetséges maximális fejlesztéséért.
Tudja, hogy ebben a rohamosan változó, fejlődő világban képessé kell tennünk az iskolában tanuló gyermekeket arra, hogy a jövő követelményeihez igazodni tudjanak. Legyenek készek, képesek a változásra, új ismeretek elsajátítására és tudjanak másokkal együttműködni.