Minőségbiztosítás

A nevelőtestület küldetésnyilatkozata

„Nem az a fontos, hogy a madár hányszor csap a szárnyával,
hanem hogy íveljen"

Pilinszky János

1. Szakmai munkánk alapja a tanulók képesség szerint differenciált oktatása . A differenciálás megvalósítására a teljesítménycsoport-bontások adnak lehetőséget a 7-8. évfolyamon a pedagógiai program szerint.

2. A tanulók képesség szerinti fejlesztésének módjait igyekszünk választékossá tenni különböző szakkörök segítségével, a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek felzárkóztatásának színtere a napközi és a tanulószoba, valamint a korrepetálás.

3. Játszóház működik az iskolában, ahol a gyerekek a népművészet ágaival ill. a régi kézműves mesterségekkel ismerkedhetnek, ki is próbálják azokat.

4. A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekekre nagy figyelmet fordítunk, együttműködünk az érintett községek jegyzőivel, védőnőivel, gyermekjóléti szolgálatával.

5. Negyedik osztályban tart a CED holland differenciáló módszer. Szakmai sikerét nemcsak az érintett nevelők lelkesedésén, hanem az osztályok tanulmányi átlagának javulásán is nyomon követhetjük. A holland differenciáló programot a további évfolyamokon is alkalmazzuk felmenő rendszerben.

6. Negyedik évfolyamon tart a NAT-tal együtt bevezetett emelt óraszámú ének-zene oktatás. A gyerekek mély tudással rendelkeznek a szolfézs terén és kiválóan furulyáznak.

7. Az emelt óraszámú ének-zene oktatás továbbfejlesztése érdekében szerződést kötöttünk a Napsugár Művészeti Iskola vezetőjével, hogy az iskolában vezessék be a zeneiskolai képzést. Így a gyerekek bizonyítványt is kapnak a zenei képzettségükről, és a két terület erősíti egymást. Pozitív tapasztalatok mutatkoznak a rendezvényeken és a műsoros szülői értekezletek visszajelzései alapján.

8. Fontosnak tartjuk a hagyományteremtő alkotóműhely tevékenységét, ami főleg a néprajz szakkör munkáján alapszik, de a többi kollega is erős érdeklődést mutat e terület iránt.

9. Szakmai napokat tervezünk a Sokoró Kistérségi Közoktatási Együttműködéssel közösen, valamint segítő partnerünk a Győr-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Intézet.

10. Nevelőtestületünk kiépítette a Coménius 2000 I. intézményi minőségbiztosítási rendszert az iskolában, amihez elnyertük a pályázaton az Oktatási Minisztérium támogatását.

11. A tankönyvválasztás megkönnyítésére a különböző kiadókkal szakmai napokat rendezünk.

12. Elhatároztuk, hogy a lehető összes pályázaton indulunk, így szerzünk lehetőséget az iskolának plusz szakmai tevékenységek biztosításához.

13. Megállapodást kötöttünk a Grácia Művészeti Iskolával, így már 3 éve tanulhatnak a gyerekek képző-és iparművészetet, drámapedagógiát, klasszikus és modern táncokat.

14. A sport terén a futball jelenti a legkedveltebb időtöltést. Hosszú évek óta együttműködünk a Góliát-McDonald’s FC-vel az 1-6. évfolyamon, a Nyúli Sport Clubbal a 7-8. évfolyamon.

15. Kosárlabda, tömegsport, karate-kick-boksz edzések közül is válogathatnak a gyerekek.

16. A 7 éves majorette csoport országos sikerei folytatandó utat jelentenek.

17. A gyerekek tehetséggondozására és a hátránykompenzációra kiemelt figyelmet fordítunk.

18. Hagyományőrző tevékenységünk, lakóhelyünk értékeinek felkutatása és ápolása hazafias nevelésünk záloga.

19. A környezetegészség-nevelés terén kiemelt fontosságú munkát végzünk. Célunk az ÖKO-iskola létrehozása.

20. Minden év novemberében egészséghónapot tartunk, amely a Pilinszky-napokon elmaradhatatlan egészséges életmód regionális vetélkedővel zárul.

Iskola a minőség útján

„Bámulatra méltó, hogy egy olyan egyszerű élőlény, mint a kagyló, olyan csodára képes, mint az igazgyöngy. Az emberek, ha irritálja őket valami, dühöngenek, morognak, csapkodnak. A kagyló egészen mást tesz. Ha idegen testecske kerül a belsejébe és irritálni kezdi, olyan anyagot bocsát ki, ami csökkenti a kellemetlen súrlódást. Bevonja a sebesülést kiváltó testecskét, és csodák csodája, a kibocsátott anyag megszilárdul, és gyönyörűséges gyönggyé változik. Azoknak a kagylóknak, melyeket idegen testecske nem irritál, nincs problémája. Nincs probléma – nincs igazgyöngy.”

(M. Dale Baughman)

Nevelőtestületünk egyetértett abban , hogy a Pilinszky János Általános Iskola a Coménius 2000. I. minőségbiztosítási modell kiépítését kezdi meg az intézményben. Egyeztettünk a fenntartó Önkormányzattal, és megpályáztuk az Oktatási Minisztérium által kiírt pályázati lehetőséget 2001 tavaszán. Önerőként az Önkormányzat felvállalta, hogy a minőségbiztosítási csoport (mag-team) vezetőjét heti 1 órakedvezményben részesíti. A pályázatban részletesen kifejtettük azt a megelőző 1 éves tevékenységet, amely a minőségbiztosítási rendszerek megismerésével, a kollegák tájékoztatásával, a szakmai dilemmákkal telt, s végül 2001 májusában értesültünk a hírről, hogy az Oktatási Minisztérium pozitív elbírálásban részesítette a pályázatunkat és megkezdődhet a minőségbiztosítási rendszer kiépítése. Partnernek a Győr-Moson-Sopron megyei Pedagógiai Intézetet jelöltük meg a pályázatban, így 2001 nyarán megkezdődtek a háromoldalú tárgyalások, a feltételek azonosítása, és a szerződéskötés. A modellt sikeresen kiépítettük, amelynek eredményeképpen iskolánk megkapta a minőségi tanúsítványt.