Piros pünkösd napján...

…mindenek újulnak…” ahogy mi is megújulva évről évre pünkösd előtti pénteken (illetve ebben az évben az Ady-parkban rendezett gyermeknapon is) felelevenítjük a Dunántúlon jellemző pünkösdikirályné-járás népszokását, mely régen a lányok termékenységvarázslással összekötött pünkösdi köszöntője volt...

Ez a népszokásunk a Dunántúlon maradt fenn a legtovább. Nyúlon a legidősebbek emlékeiben még egy évtizede élénken élt mind a szöveg, mind a rituálé, mely a harmincas évek pünkösdjeit jellemezte.

Négy nagyobb, ünneplőbe öltözött lány házról házra járva kísért egy kicsi lánykát, a pünkösdi királynét, aki fehér ruhában, virágkoszorúval a fején játszotta szerepét. Fejét általában rózsás, vagy mintás kendővel borították le. Két lány kézen fogva vezette, kettő virágszirommal teli kosárral a karján lépdelt. Több helyen „pálcás” kislány is kísérte, kezében szalagokkal díszített pálcával.

Éneklés közben letakarták, majd a kendő négy sarkát a kiskirályné feje fölé emelve körbejárták. A dal végeztével „Ekkora legyen a kendtek kendere! Ekkora, ekkora, ekkora!” felkiáltással a magasba emelték. A háziak adományokkal (sütemény, alma, liszt, tojás, stb.) köszönték meg a jókívánságokat.

A mi kiskirályné járásunkat a harmadik évfolyamos kislányok elevenítették fel Tóthné Szász Veronika és Szabó Bea tanító nénik vezetésével.

Pálcás: Engelsz Linda; kosaras: Soós Hanna, kísérők: Kosik Emese, Szikszai Katica felemelők: Horváth Petra, Németh Alexa, nénémasszony Harangozó Mira,  kiskirályné: Laáber Maja volt. A többiek az éneklésben segítettek.

A jeles napok felidézésével az ahhoz kapcsolódó szokások eljátszásával nem hagyjuk kiveszni kultúránkra jellemző sajátságokat, ugyanis ennek elemeit elsősorban néphagyományaink őrzik.

Miután a természetes hagyományozódás megszűnőben van, fontosnak érezzük, hogy az alsó tagozatos gyerekeket ebben a fogékony és érzékeny időszakukban megismertessük a legjellegzetesebb, kiemelkedőbb jeles napok szokásaival, a munkaalkalmakhoz kapcsolódó vagy emberi életutat kísérő népszokásokkal.

Ezen a linken az idei https://youtu.be/V3A0fsJDIkU , ezen https://youtu.be/F_IoSry9Axg pedig a tavalyi pünkösdi játék tekinthető meg.

Fényképek a GALÉRIÁBAN.

Szöveg, képek: Bea néni