Siker a X. Tradíció néprajzi gyűjtőpályázaton

A X. Tradíció néprajzi gyűjtőpályázatra Pillanatok, ünnepkörszeletek, szösszenetek… címmel a nyúli Pilinszky Általános Iskolában folyó néprajzzal kapcsolatos tevékenységekről, megvalósult programokról, eseményekről írta, foglalta össze az ebben az iskolában töltött tíz év tapasztalatait Szabó Beáta tanító.

A 65 pályázóból tízen kaptunk meghívást Budapestre, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézetébe az eseményen történő személyes részvételre. A 2021. július 10-én tartott rendezvény egy részét az érdeklődők online követhették. Kifejezetten örültem a személyes találkozásoknak, a szervezőkkel, értékelőkkel folytatott kötetlen beszélgetéseknek.

A helyszínen bemutattam azokat az albumokat, melyeket a 2019-ben 25 éves jubileumát ünneplő dr. Timaffy László Megyei Néprajzversenyre (2002, 2003, 2014, 2018, 2019 és a félbemaradt 2019/20-as tanév félbemaradt versenyére) készítettek az azon résztvevő 3. és 4. osztályosokból álló csapatok.

A képen T. Városi Ágnessel a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum néprajzos munkatársával rendezgetem a kiállítást

A kiállításon résztvevőkkel filmeket, riportokat készítettek. Ezek körülbelül augusztus végén jelennek meg a Magyar Néprajzi Társaság weboldalán.

A pályamunkámat a zsűri kiválónak minősítette. Nagy megtiszteltetés, hogy dr. Tátrai Zsuzsanna magyar néprajzkutató, a néprajztudomány kandidátusa, a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársa elismerő szavakkal értékelte, véleményezte azt a munkát, melyet az iskolában végzett nevelő-oktató fő tevékenységem mellett a merev tantervi szabályozás és a feszített tempójú tanmenet ellenére az „oldalvízen” - időnként elbizonytalanodva - végeztem, végzek.

Idézet a bírálatból: „Ma, amikor a hagyományok továbbadása, éltetése a pedagógusokra hárul, nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjük a tapasztalatokat, lehetőségeket, melyeket a pályázó őszintén tár elénk.

Rendkívül gazdagon dokumentált anyag, mely egy tapasztalt és felkészült pedagógus példaadó munkája!

Felkészült pedagógus a pályázó, aki ügyel arra, hogy a helyi, illetve, a környék jellemző hagyományait tudatosan felelevenítse, úgy, hogy maradandó élményt adjon a gyerekeknek és ezzel nyitottá tegye őket a hagyományok megismerésére, őrzésére, továbbadására.”  

Az eredmény az elkövetkezendő időszakra kellő bátorítást, ösztönzést biztosít, hogy folytassam tovább.

Az anyag a Néprajzi Múzeum Etnológia Archívumában került elhelyezésre. Az elismerés erkölcsi, melyet egy oklevél dokumentál.

Örömmel képviseltem Nyúl községet, azon belül a Pilinszky János Általános Iskolát.

Szabó Beáta
tanító