Tájékoztató az ebédbefizetésről

Tisztelt Szülők!

 

Sokan kérdezték Önök közül, hogy az Önkormányzatnak módjában áll-e biztosítani az iskolai, óvodai és bölcsődei térítési díjak banki átutalással történő befizetését. Ezt indokolja még a koronavírus miatt kialakult helyzet, miszerint nagymértékben korlátozva van az intézmények látogathatósága.

Önkormányzatunk 2020. novemberétől biztosítja az átutalás lehetőségét, ami viszont az elszámolás átalakítását is magával hozza. Az eddigi gyakorlat szerint a szülők minden hónapban előre fizették az étkezési térítési díjakat, melyek a következő hónapban kompenzálásra kerültek a lemondások alapján.

Az új számlázás szerint 2020. november hónaptól a szülőknek az előző hónapban ténylegesen elfogyasztott étkezést kell megfizetniük. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2020. októberében nem kell kifizetniük előre az e havi térítési díjat, hanem az 2020. novemberében kerül leszámlázásra a tényleges fogyasztás alapján.

A befizetés módjáról, határidejéről, a számlaszámról, és az utalandó összegről 2020. november első hetében fogjuk tájékoztatni Önöket.

 

Nyúl, 2020. október 07.     

 

Schmiedt Henrik                                                                                                                                           polgármester