Alapdokumentumok

   Alapító okirat 

   

 Pedagógiai Progam 

 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

  Az iskola házirendje