Kiadványok az iskoláról

Az iskola életében jelentős évfordulók alkalmával jelentek meg iskolatörténetet is taglaló kiadványok. Több alkalommal iskolatörténeti kiállítás is kísérte ezeket a rendezvényeket, de ezektől függetlenül is rendeztek valamilyen iskolai, vagy falubeli rendezvényhez kapcsolódóan.

Az alábbiak közül az első három kiadvány az úgynevezett új iskola építésétől és birtokba vételétől, 1971-től veszi számba az intézmény életében jelentős mérföldköveket.

 

A Nyúli Általános Iskola 20 éves Jubileumi Emlékkönyve 1971/72 - 1991/92

Összeállították: a nevelőtestület tagjai, Nyúl, 1992.

Az első, 20 éves jubileumra készült kiadvány előszavát Várady László polgármester, az iskola egykori tanulója, később pedagógusa, a községi könyvtár első vezetője írta. Majd Ábrahám Csaba - aki szintén itt koptatta a tanulói, később a tanári asztalokat, - szólította meg a húszéves iskolát. Az iskola történetéről Bakonyi István tanár úr írt.

Az 1991/92-es nevelőtestület névsora után azon tanítók felsorolása következett, akik Nyúlon tanítottak, és az iskola igazgatóinak neve. Néhány statisztikai adat után az 1971/72-es tanévtől kezdődően olvashatjuk a tanulók névsorát. Ezt követi egy fényképekkel teli blokk az iskola építéséről, az iskolai életről, ezen belül a sport és zenei hagyományokra is fókuszálva.

 

 

Ünnepi Emlékalbum 1998-2003 Pilinszky János Általános Iskola Nyúl

Felelős kiadó: Pilinszky János Általános Iskola Nyúl-Győr 2003.

A második füzet egy ünnepi emlékalbum, mely az iskola 1998-as névadásának ötödik évfordulója alkalmából került kiadásra 2003-ban. Koziczné Kele Ildikó igazgatónő előszava, Soós Lajos polgármester, és dr. Szakács Imre a Megyei Közgyűlés elnökének köszöntő szavai után olvashatunk a névadó Pilinszky Jánosról, majd az iskola bemutatása következik. A nevelőtestület küldetésnyilatkozata után a minőségbiztosítási rendszer kiépítését taglalják. A 2003/2004-es tantestület tagjainak felsorolása után az öt év képekkel illusztrált eseményeiről olvashatunk.

 

Pilinszky János Általános Iskola története 1971-2006.

Felelős szerkesztők: Győriné Csendes Gyöngyi, Józsa Csabáné,

Kiadó: Pilinszky János Általános Iskola Nyúl, 2006.

Nagyobb lélegzetű könyvecske a 2006-ban született kiadvány, mely falutörténettel kezdi sorait. A Községi Könyvtár története után vezet a helyi oktatás gyökereihez, majd jut el az új iskola születésétől a 2005-ös évhez, amikor az iskolához csatolva megépült a közösségi funkciót ellátó teleház. A régi tantestületi és igazgatói névsorral folytatódó felsorolásokat követően képet kapunk az iskola akkori helyzetéről, és a kilátásokat is latolgatják a szerkesztők, kitérnek az iskola rejtett kulturális közösségi funkcióira is, - utalván, hogy a faluban nincs úgynevezett kultúrház-művelődési otthon jellegű intézmény, - így ennek a szerepnek is igyekeznek megfelelni.

 

 

Szabó Beáta: Hegybeli, albeli, falusi és az új – Nyúl község iskolái

Magyar Kultúra Kiadó Győr, 2012.

A 2012-ben megjelent gazdag képanyaggal rendelkező könyv a fentiekhez képest mélyebbre ás a múltban. Levéltári, könyvtári kutatásokkal, tárgyi és szellemi adatgyűjtésekkel, személyes riportokkal, a meglévő írott és tárgyi emlékek rendszerezésével az egykoron több kisebb településrészből álló község három iskoláját, annak életét mutatja be. Az egykori pedagógusok, diákok személyes hangvételű írásai, a velük készült riportok teszik színesebbé, érzelmi többlettel telítik a szárazabb adatok, tények tömegét.

A szerző által írt bevezető, Győriné Csendes Gyöngyi az iskola vezetőjének előszava után, dr. Lendvai-Décsy Kornélia, dr. Csécs Teréz és Józsa Tamás tollából ajánlásokat olvashatunk.

Vázlatos falutörténet után a kulturális és sportélet kerül reflektorfénybe, majd a társintézmény az Aranykapu Óvoda történetébe nyerünk bepillantást.

A kétféle fenntartású, de helyileg három helyen lévő iskola tanítóiról, tanárairól olvashatunk életrajzokat, leszármazottak, egykori tanítványok által írt visszaemlékezéseket.

A szerző külön fejezetekbe szedte a felekezeti és az állami iskola történetét.

A három helyen lévő államosított iskola élete évtizedenként kerül górcső alá.

A következő fejezet szól az egy tető alá hozott „új” iskoláról. Szóba kerül a korabeli iskolai élettől elválaszthatatlan úttörő- és kisdobosélet, a sportsikerek, az iskola énekkarának rövid története is.