Ökoiskolai cím

Iskolánk másodszor is elnyerte az ÖKOISKOLA címet.

Mit jelent ez pontosan?

Az Ökoiskola Címet az Oktatási Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen hozta létre a fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében. Az évente kiírt pályázat útján elnyerhető Cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek - átgondoltan intézményesítetten, rendszerszerűen - foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiájának gyakorlati megvalósításával.

Mitől lesz egy iskola ökoiskola?

Ökoiskoláknak azok az iskolák nevezhetők, ahol: 
- Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének. 
- A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe. 
- Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában van a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti. 
- Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában 
- Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik 
- Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (erdei iskola, terepgyakorlatok, projektek)

Miben különbözik egy ökoiskola a többi iskolától?

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. 
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.