Mit kínál az iskola?

 • Családias légkört, korszerűen felszerelt, biztonságos környezetet.
 • A szabadidő eltöltéséhez az EU szabványoknak megfelelő szabadtéri játékokat, eszközöket, parkosított, zárt udvart.
 • Kamerával megfigyelt kerékpártárolót és udvart.
 • Zárható tanulói szekrényeket, modern, otthonos osztálytermeket.
 • Személyiségfejlesztő, gyermekközpontú oktatást.
 • Közösségfejlesztő programokat (osztálykirándulás, tanulmányi kirándulás, múzeumpedagógiai foglalkozások, klubdélutánok, Mikulás programok, farsangi bál, stb.)
 • Személyre szabott fejlesztést helyben, szakemberek bevonásával: gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytornász.
 • Tehetséggondozást tanórai és szakköri keretekben (pl.: rajz, énekkar, angol nyelv, színjátszó, könyvtári foglalkozások, elsősegélynyújtó).
 • Első osztály második félévétől idegennyelv-oktatást (angol, német nyelvből).
 • Alsó tagozat 3. évfolyamától informatika oktatást.
 • Sportolási lehetőségeket (foci, kölyökatlétika, úszás).
 • Az alsó tagozatos tanulók számára napköziellátást. A felső tagozatos tanulók számára tanulószobai foglalkozást, szaktanári segítséget a hatékony egyéni tanuláshoz.
 • Környezettudatos és egészséges életmódra nevelést (iskolai védőnő, éves fogászati ellenőrzések, projektnapok, túrák, személyes példamutatás).
 • Művészeti nevelés területén színházlátogatásokat, iskolai hangversenyeket, színvonalas előadásokat, táncoktatást (majorette, hip-hop), zeneoktatást (gitár, zongora, fúvós és vonós hangszerek.).
 • Népszokások, népi értékek közvetítését, őrzését.
 • Az iskola hagyományainak ápolását.
 • Iskolai polgárőrséget a tanulók aktív részvételével.

Az iskolát bemutató KISFILM